Địa chỉ văn phòng

Hình ảnh

  • AHA NEWSTARS VIET NAM
  • AHA NEWSTARS VIET NAM
  • AHA NEWSTARS VIET NAM
  • AHA NEWSTARS VIET NAM
  • AHA NEWSTARS VIET NAM
  • AHA NEWSTARS VIET NAM
  • AHA NEWSTARS VIET NAM
  • AHA NEWSTARS VIET NAM
  • KIM CƯƠNG ĐỎ STUDIO

QUY TRÌNH HỌC

Quy trình học

AHA NEWSTARS VIET NAM

1.Phân bổ định phí cho doanh nghiệp

AHA NEWSTARS VIET NAM

2.Hiểu và nắm rõ các thông tin sản phẩm

AHA NEWSTARS VIET NAM

3.Xem và thực hành về biến phí, định lượng và giá bán

AHA NEWSTARS VIET NAM

4.Thực hành lập kế hoạch phân bố sản phẩm và doanh thu

AHA NEWSTARS VIET NAM

5.Thực hành phân bổ doanh thu theo mùa vụ

AHA NEWSTARS VIET NAM

6.Thực hành phân bổ doanh thu theo khối sản phẩm

AHA NEWSTARS VIET NAM

7.Thực hành phân chia ngân sách Marketing

AHA NEWSTARS VIET NAM

8.Tổng kết và thực hành lên chiến lược cụ thể